Uitdagingen mobiele 2.0 samenleving

Al deze nieuwe speeltjes (zie vorig blog-artikel ‘Mobiel 2.0. Zijn we er klaar voor’) hebben toch wat implicaties voor onze samenleving waar we in de toekomst extra aandacht aan moeten besteden.

...privacy...

Een eerste bedenking betreft onze ‘privacy’. Er bestaat apparatuur en programmatuur die je gsm volledig kan traceren. Je kan dit combineren met Google Maps of Google Earth en met een aantal databases en je kan overal gevolgd worden in je doen en laten. Uiteraard laat de wetgeving dit soort gebruik alleen toe op bevel van onderzoeksrechters. Maar toch ...

Het privacyprobleem beperkt zich trouwens niet alleen tot de mobiele LBS-toepassingen. Zoekmachines hebben onze wereld totaal veranderd en zijn ondertussen de bron voor ‘een database van intenties’ geworden. Ingetikte zoektermen vertellen ons alles over een internetgebruiker. Hou maar eens je zoektermen gedurende enkele dagen bij. Je zou ervan versteld staan hoeveel informatie dit geeft. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld advertenties gekoppeld worden aan je intenties, aan je zoek- en koopgedrag op het internet. Met het risico van té relevante advertenties. Is dit one-to-onemarketing of eerder Big Brother?

...betrouwbaarheid...

Hoe betrouwbaar zijn gegevens die door consumenten wordt aangeleverd? Neem Wikipedia. In deze online encyclopedie komen heel wat fouten voor. De informatie wordt wel gescreend door deskundigen, maar begin 2007 ontmaskerde men de zelfverklaarde professor theologie, die jarenlang artikels in Wikipedia verbeterde. Het bleek uiteindelijk een 24-jarige student te zijn. Ook dit moeten we echter relativeren. In 2006 controleerde het beroemde tijdschrift Nature 42 wetenschappelijke artikels van zowel Wikipedia als van de Britannica op fouten. De uitslag: Wikipedia bevatte gemiddeld 4 fouten per artikel, Britannica gemiddeld 3...
Een ander mogelijk betrouwbaarheidsprobleem is de scheiding tussen het redactionele en reclame. De reclamesector wordt geconfronteerd met een dalende ROI van klassieke reclame. Daardoor wordt ‘verborgen’ reclame meer populair: product placement, branded entertainment, gamevertising. Waar ligt de grens? Zal de gebruiker in de 2.0-wereld nog een onderscheid kunnen maken tussen objectieve informatie en reclame?

...kwetsbaarheid...

Onze op technologie gebaseerde maatschappij wordt tenslotte heel kwetsbaar. We zijn uiterst afhankelijk geworden van internet en van onze mobiele telefooncomputer. Stel je voor dat een mobiel netwerk uitvalt. Het is niet ondenkbaar. In Frankrijk gebeurde het al en het duurde zelfs enkele dagen vooraleer het netwerk terug overal naar behoren functioneerde. Of het gps-netwerk wordt uitgeschakeld. Of internet valt uit en geen van de diensten, inclusief je e-mail, functioneert nog.

Virussen, wormen, Trojaanse paarden, ze maakten computers al heel kwetsbaar. Met de komst van volledig functionele besturingssystemen op mobiele telefoons, zullen ze ook daar meer en meer voorkomen.

De complexiteit van de nieuwe technologieën maakt het probleem alleen maar groter.

En de recente aanval van hackers op drie van de dertien supercomputers die het fundament vormen van internet moeten ons toch even doen stilstaan bij de kwetsbaarheid van al die technologie en dus van onze maatschappij.


Privacy, betrouwbaarheid en kwetsbaarheid... drie aandachtspunten voor onze nieuwe 2.0 wereld.


<deel 2 van artikel, gepubliceerd in Marketing Jaarboek 2008>

©The House of Brands bvba @ 2015