Hier spreekt men -duidelijk- Nederlands1

shapeimage_2.png

‘Tentsletje2’ is verkozen tot het unieke modewoord van het jaar 2010. Een bizarre synthese voor het turbulente laatste jaar van de Nillies3. Kakaboulet4! Ook al heb ik in de zwoele zomermaanden diverse festivals met mijn aanwezigheid geteisterd, toch moest ik even Ipadden5 om de diepere betekenis van dit nieuw begrip te peilen. Een intense snuffelronde6 van deze zelfverklaarde preformateur7 wees uit dat de keuze het resultaat was van een tsunamiverkiezing8. Geen enkele octopusvoorspelling9 had deze uitslag voorzien. Hebben jullie ook zo het gevoel, zelfs zonder een ontdoopte10 verduidelijker11 te moeten raadplegen, dat sportelende12 pedopriesters13 hier serieus hebben zitten ruttentutten14?

Leuk zo met woordjes spelen. Maar de taalkundige terugblik van Van Dale stemt inderdaad niet overeen met mijn perceptie. Voor mij werd het eerste decennium getekend door “het verborgene”. Dit schitterend woord, bedacht in de kronkelige kelders van het aarts-bis-dom Mechelen, schreeuwt om immanente gerechtigheid. Of het nu over economie, over politiek of over ons vakgebied gaat, we beleefden toch donkere crisistijden met 2010 als intens orgelpunt. Donkere tijden die de oorzaak waren van verwarring wat dan weer leidde tot onzekerheid en conflicten. En dan maar moeilijke woorden, TLA’s (Three Letter Acronyms) en vermeende clarificateurs gebruiken om zoveel mogelijk te maskeren.

Onze wensen voor het volgende decennium zijn bijgevolg eenduidig. Welkom terug uit het verborgene! Weg met de mist, de onduidelijkheid en de intransparantie. Moge de volgende jaren een ode worden aan duidelijkheid, duurzaamheid en rechtlijnigheid. Zullen we beginnen met ons taalgebruik en onze communicatie? Weg met de afkortingen, de moeilijke woorden en de kleine lettertjes. Leve de transparantie, de eenvoud en de verantwoordelijke communicatie. Ook voor onze commerciële brochures en advertenties? Het zal de perceptie van ons vakgebied ten goede komen. En als tegenprestatie beloof ik u columns zonder voetnoten.

1 met postume dank aan Joos Florquin en Fons Fraeters

2 tentsletje (het; -s (v)) meisje dat bv. Op een festivalweide met verschillende mannen seksuele betrekkingen in haar tentje heeft

3 Nillies (de; g.mv.) benaming voor het eerste decennium van de 21e eeuw, vooral als cultuurperiode in de populaire muziek

4 kakaboulet  (tussenw.) fantasiewoord ter uitdrukking van een bep. emotie, bv. verrassing of verbijstering

5 Ipadden (ipadde, h. geïpad) werken op, internetten met, lezen met behulp van een iPad

6 snuffelronde (de; -n of -s) verkennende gesprekken tussen mogelijke toekomstige partners

7 preformateur (de; -s (m/v)) politicus die na de informateur de formatie van een regering moet voorbereiden

8 tsunamiverkiezing (de; -en (v.)) verkiezing waarbij één partij de andere partijen grote stemmenverliezen toebrengt

9 octopusvoorspelling (de; -en (v.)) voorspelling door een octopus met betrekking tot de uitkomst van een sportwedstrijd e.d.

10 ontdopen (ontdoopte, w. ontdoopt) zich uit het doopregister laten schrappen

11 verduidelijker (de; -s) politicus die de standpunten van de onderhandelende partijen moet verduidelijken, ook wel clarificateur

12 sportelen (sportelde, h. gesporteld) recreatief sport beoefenen door vijftigplussers, bedoeld om fit te blijven en sociale contacten te onderhouden

13 pedopriester (de; -s (m)) priester die zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele betrekkingen met kinderen

14 ruttentutten (ruttentutte, h. geruttentut) ergens invloed op uitoefenen, ergens iets over te zeggen hebben


<Column gepubliceerd in PUB 27 januari 2011>

©The House of Brands bvba @ 2015