De Zeven Hoofdzonden en de Tien Geboden

WFA (World Federation of Advertisers) en 'We are Social' analyseerden recentelijk een massaal aantal Twitter boodschappen over het onderwerp 'adverteren'. Het goede nieuws: er waren in het voorbije jaar meer positieve (3 miljoen) dan negatieve (2 miljoen) boodschappen op Twitter over dit onderwerp. Anderzijds vormen het aantal negatieve boodschappen reden genoeg om eens verder in te zoomen op de inhoud ervan. Gedurende 6 maand werden 670.000 negatieve twitter-feeds opgevolgd. Daarvan waren 53% originele berichten, 37% retweets en 10% antwoorden op berichten.

Uit het onderzoek komen 7 relevante thema's naar voor:

De anti-reclamejongens. Een groot deel van de tweets komt van mensen die een generieke afkeer hebben van reclame. De alomtegenwoordigheid van reclame, de frequentie, de lengte van reclameblokken op tv en de context waarin advertenties geplaatst worden zijn de voornaamste bronnen van ergernis in deze groep.

Onderbreking. De onderbreking van tv-programma's met een inhoud van 'hoge intensiteit' zoals actie, drama, shows en live sportevenementen wordt als irriterend ervaren.

Ongerijmdheid. Te veel merken kiezen nog steeds het verkeerde moment en/of het verkeerde doelpubliek voor hun boodschappen. Anderzijds wordt ook de permanente 'retargeting' van boodschappen op Internet ernstig (en terecht) bekritiseerd.

Teleurstelling. Consumenten verwachten dat merken de waarheid vertellen, en niets dan de waarheid. Foutieve en bedrieglijke reclame wordt vandaag trouwens onmiddellijk en onverbiddelijk afgestraft via de sociale media.

Herhaling. Het steeds maar herhalen van dezelfde commercials werkt eveneens irriterend. Zelfs de beste verhalen verliezen hun kracht wanneer je ze reeds verschillende malen gehoord hebt.

Te persoonlijk. Doelgroepgerichte online reclame is bedoeld om efficiënt en effectief te zijn, maar het blijkt dat diezelfde reclame vervelend wordt wanneer ze te persoonlijk wordt. En zeker wanneer de targeting dan nog foutief gebeurt. Goede algoritmes zijn wellicht één van de grote uitdagingen voor addressable advertising.

Kwaliteit. Te veel advertenties zijn gewoon zwak, onvoldoende creatief en vervelen consumenten. Merken moeten kwaliteit verkiezen boven kwantiteit.

Ook al lijken deze zeven 'hoofdzonden' vrij evident, toch komen ze blijkbaar nog steeds vaak voor. Indien we ons vakgebied een betere reputatie willen bezorgen zijn deze valkuilen belangrijke elementen om permanent mee rekening te houden. Consumenten erkennen dat advertenties helpen om inhoud te subsidiëren, maar zij verwachten van marketers dat zij een inspanning doen om minder te irriteren.

intropic_1208723161

Deze studie en het culpabiliserend thema van de hoofdzonden inspireerden me -met een vette en wellicht irriterende knipoog naar mijn vroegere opvoeders bij de Paters Passionisten- in een pseudo-religieus moment tot het herschrijven van de 10 geboden:

Bovenal bemin uw klant.
Onderbreek niet ijdel, maar creëer een band.
Heilig steeds het juiste moment.
En richt uw boodschap naar de juiste consument.
Bedrieg niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat teveel herhaling is.
Vlucht foutieve personalisatie.
Maar ook teveel retargeting en automatisatie.
Wees steeds creatief en vermijd banaliteit.
En begeer immer de beste kwaliteit.

Ach in stenen tafelen zullen we ze nog niet beitelen. En evenmin zullen we ze op wintersport van de berg afrollen. Maar misschien is dit wel een bescheiden maar goede extra checklist voor uw volgende ongetwijfeld succesvolle campagne?

<Column gepubliceerd in MM april 2015>

©The House of Brands bvba @ 2015