Charter voor een duurzame toekomst

Ons vakgebied blijft snel en turbulent evolueren. Het wordt vandaag geteisterd door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (VOCA). De basis van onze opdracht blijft echter steeds dezelfde: samen sterke merken bouwen die een meerwaarde creëren. In VOCA-tijden blijkt dit niet altijd eenvoudig te zijn en worden we geconfronteerd met nogal wat uitdagingen. Daarom zal de reclamesector als groep (adverteerders, reclamebureaus, mediabureaus en media) de voetjes solidair in dezelfde richting moeten zetten en focussen op een aantal kritische succesfactoren waaronder ROCI, talent, transparantie, duurzaamheid en zelfregulering.

shapeimage_2.png
  1. ROCI (Return on Communication Investment) is de absolute-top prioriteit. Alle actoren moeten er extra aandacht aan besteden om de effectiviteit van communicatie te maximaliseren en te bewijzen. We moeten ons vak meer wiskundig benaderen en minder als kunst. Dit betekent niet dat creativiteit onbelangrijk zou zijn, integendeel. Maar dit betekent vooral dat we  beslissingsnemers moeten blijven overtuigen dat communicatie een belangrijke investering met hoog rendement is. Teveel CEO’s beschouwen het nog steeds als een kost. ROCI is het fundament voor de geloofwaardigheid van ons vak. Daarom moeten we verder investeren in wetenschappelijk onderbouwde ROCI-modellen en in ‘EFFIE’-cases.
  2. Talent bij alle partijen is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor succes. Ons vakgebied heeft bij de jongeren wat van zijn ‘sexyness’ verloren. Extra inspanningen zijn nodig om bij alle marktspelers nieuw talent aan te trekken en verder te ontwikkelen. We hebben nood aan bouwers van sterke merken. Investeringen in opleiding, onderzoek en kennisuitwisseling zijn daarbij onontbeerlijk. Alleen talentvolle marketers en communicatieverantwoordelijken wegen door op het beleid van een organisatie.
  3. Transparantie blijft een belangrijk aandachtspunt om het vertrouwen tussen de verschillende partners in de sector te bestendigen. Op dat gebied heeft België internationaal gezien helaas geen te beste reputatie. Het woord ‘transparantie’ op zich werkt bij een aantal partijen nog steeds zoals een rode lap op een stier. Wat dan weer leidt tot onproductieve en remmende indianenverhalen. Een transparante communicatie- en media-omgeving is onontbeerlijk voor de verdere economische groei van onze sector. Concreet hebben we het hier o.a. over transparante businessmodellen, over een prijszetting van diensten en media gebaseerd op duidelijke eenduidige gedocumenteerde criteria, over het  stimuleren van professionele audits bij de verschillende partijen, kortom over een open en correcte manier van werken met elkaar. 
  4. Duurzaamheid is niet langer een modewoord maar een fundamentele en onomkeerbare beweging. Bedrijven hebben vandaag de plicht om economische, ecologische en sociale factoren in evenwicht te brengen. Voor ons vak betekent dit dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier moeten communiceren. Als sector moeten we alle mogelijke inspanningen doen om te voldoen aan de behoeften van vandaag zonder de toekomst in het gedrang te brengen.
  5. Zelfregulering tenslotte is nodig om verantwoordelijkheid op te nemen voor de inhoud en de verspreiding van reclame-uitingen. Het reclame-makend bedrijfsleven stelt regels op waaraan reclame moet voldoen. Reclame-uitingen die daartegen zondigen moeten snel worden gecorrigeerd en geweerd. Dit is de enige manier om een halt toe te roepen aan de malafide kritiek van organisaties zoals het OIVO en aan de ongebreidelde regelneverij van de overheid die remmend werkt op de economische groei.

Een charter voor alle partijen met 5 eenvoudige woordjes: ROCI, talent, transparantie, duurzaamheid en zelfregulering. Wanneer we dit inderdaad kunnen waarmaken en combineren met wederzijds respect zijn we ongetwijfeld goed gewapend tegen de doomdenkers en werken we aan een verdere positieve evolutie van ons vakgebied.


<Column gepubliceerd in PUB 9 februari 2012>

©The House of Brands bvba @ 2015