ADbassadors

Ook in tijden van economische crisis blijven overheden, politieke besluitvormers en drukkingsgroepen zich zeer kritisch opstellen tegenover reclame. Terwijl in het federaal parlement een wetsvoorstel van de PS op tafel ligt om alle reclame te verbieden voor auto’s die meer dan een gemiddelde CO2 uitstoot hebben, krijgt de MR gehoor bij PS, Ecolo en CDH om alle publiciteit op de RTBF te verbieden. Een studie van de UBA in samenwerking met de Vlerick Management School toont aan dat respondenten reclame in verband brengen met negatieve connotaties zoals misleiding en clutter.

Reden genoeg dus om de positieve effecten van reclame in de verf te zetten. Om aan te tonen dat reclame vandaag een belangrijke maatschappelijke rol heeft in Westerse democratieën en economieën. Reclame is een driver voor consumentenkeuze, stimuleert competitie, genereert innovaties, creëert jobs, veroorzaakt economische groei, is een bron van inkomsten voor de media en financiert de sport en culturele sector. Kortom een mondvol redenen om vanuit de overheid de reclamesector te ondersteunen in plaats van ze negatief te benaderen. Om politici hiervan te overtuigen is het uiteraard belangrijk om in te schatten hoe het kiezerspubliek denkt over reclame.

shapeimage_2.png

De wereldwijde studie van de WFA (World Federation of Advertisers) en The Nielsen Company, die deze zomer werd uitgevoerd in 50 landen bij 25.420 consumenten, toont aan dat consumenten heel wat positiever staan tegenover reclame dan de meeste politici wel denken. Een meerderheid van de Belgen is ervan overtuigd dat sport en cultuur het moeilijk zouden hebben zonder reclame, dat reclame jobs creëert, prijzen verlaagt, de economie stimuleert en voor een kwalitatief hoogwaardig en pluriform media aanbod zorgt. De Belgische resultaten zijn analoog met de bevindingen voor andere landen en regio’s. Consumenten in de rest van de wereld zijn er ook van overtuigd dat reclame ervoor zorgt dat ze betere keuzes kunnen maken  (67%) en dat reclame ‘entertaining’ is (66%). Hier is er wel een groot verschil met de Belgische resultaten waar slechts 45% overtuigd is van de informatiewaarde van reclame en een schamele 38% reclame hier ‘entertaining’ vindt. Er is dus ook nog werk aan de winkel voor de Belgische adverteerders en reclamemakers.

Al bij al zijn de resultaten van deze studie zeer positief en staan zij in fel contrast met de subjectieve perceptie die er heerst over reclame. Een uitdagend communicatie probleempje dus voor de communicatie industrie. Een opportuniteit om ons te bewijzen. Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat creativiteit en winstgevenheid hand in hand gaan, een paradox waar veel adverteerders en bureaus het moeilijk mee hebben. Uiteraard moeten we aandacht blijven besteden aan de zelfregulering om de uitwassen van ons vak te blijven bestrijden. En uiteraard moeten we nog selectiever onze doelgroepen benaderen en alle vormen van ‘waste’ in deze duurzame tijden vermijden. Maar daarnaast hebben we als industrie de plicht -al was het puur uit eigenbelang- om de positieve aspecten van ons vak beter in de verf te zetten. Om reclame uit de negatieve sfeer te halen waar politici en drukkingsgroepen ons graag plaatsen. En daarbij weten we nu dankzij de studie van WFA-Nielsen dat we de steun hebben van het overgrote deel van de kiezers en de consumenten.

Tijd dus om een positieve noot uit de sector te laten horen. Om de luidruchtige ‘adbusters’, die we reeds te lang hun gang lieten gaan, met feiten en cijfers te bestoken. Om de rol van reclame voor consument, economie en maatschappij te benadrukken. Zou het geen goed idee zijn om al wie met reclame bezig is en al wie van reclame houdt te verenigen? De ADbassadors zijn geboren. Alle fans welkom bij ‘ADbassadors’ op Facebook.


<Column gepubliceerd in PUB, 27 augustus 2009>

©The House of Brands bvba @ 2015